چراغ روکار SMD

استفاده در سالن های پذیرایی و کنفرانس و مکان های عمومی