چراغ توکار پروژکتوری COB

این چراغ ها COB بوده و توکار و بصورت پروژکتوری است.