پنل خطی روکارSMD

این پنل هاSMD و روکار بوده و در سالن های کنفرانس و درمانگاهها و … کاربرد دارد.