چراغ توکار COB پروژکتوری 3 تایی

توکار بودن چراغ ها و میزان روشنایی و سایز دارای انواع مختلفی است.