لامپ COB

این لامپ ها توکار می باشد و دارای فریم های مختلفی می باشد.