چراغ های rgb

این چراغ ها در رنگ های مختلف آبی ، سبز و نارنجی و … تعبیه شده است.