چراغ های دکوراتیو smd

جهت سالن های پذیرایی و بیمارستان ها و درمانگاهها و دیزاین می باشد.