پنل smd

پنل های smd جهت سالن کنفرانس و بیمارستان ها و مدارس و … می باشد.