MB3528-RGB

ریسه SMD و IP دار در رنگ های RGB و MULTI
MB3528-RGB