MBFL-2027

لامپ هالوژن COB در رنگ استاندارد و مهتابی و افتابی
MBFL-2027