چراغ های cob

این چراغ ها سقفی بوده و دارای فریم می باشد.